MH-Kuvaus

MH-luonnekuvaus

Koirat eroavat toisistaan suuresti temperamenttinsa ja muiden henkisten ominaisuuksiensa osalta. MH-luonnekuvaus on Ruotsissa kehitetty testi koiran luonteen tarkasteluun. Kyse ei ole testistä vaan MH-kuvauksessa tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman täsmällinen kuvaus siitä, miten koira käyttäytyy sillä hetkellä erilaisissa, vakioiduissa tilanteissa. Kuvauksessa ei ole ”oikeaa” tai ”väärää” suoritusta ja eri käyttötarkoituksiin kuuluvilla yksilöillä ja roduilla toivotut tulokset voivat erota suurestikin toisistaan. Kuvauksessa on kymmenen osiota ja jokainen niistä sisältää kolme vaihetta: herättelyn, koiran käsittelyn ja palautumisen (uteliaisuus ja jäljelle jäävä pelko). Osiot ovat seuraavanlaisia:

1. Kontakti: Kuvaa koiran kykyä olla kontaktissa vieraan ihmisen kanssa, lähteä tämän matkaan sekä olla tämän käsiteltävänä.

2. Leikki: Kuvaa koiran halukkuutta leikkiä testinohjaajan kanssa, tarttumista esineeseen ja taisteluhalukkuutta.

3. Saalistus: Koiran halukkuus ajaa takaa esinettä (saalista) ja tarttua siihen.

4. Aktiviteettitaso: Koiran aktiivisuus ohjaajan ollessa passiivinen. Antaa viitteitä hermorakenteesta.

5. Etäleikki: Kuvaa koiran kiinnostusta leikkiin kauempana olevan ihmisen kanssa. Tarkastelun kohteena uhkauseleet vierasta ihmistä kohtaan, uteliaisuus, leikki-halu ja yhteistyö etäleikkijän kanssa.

6. Yllätys: Koiran reaktio yllättävään esineeseen. Tarkastelun kohteena reaktio tilanteeseen (esim. väistäminen, pysähtyminen, pakeneminen), uhkauseleet sekä jäljelle jäävä kiinnostus ja pelko.

7. Ääniherkkyys: Koiran reaktio yllättävään ääneen. Mittaa välitöntä pelkoreaktiota, uteliaisuutta sekä jäljelle jäävää kiinnostusta ja pelkoa.

8. Aaveet: Tarkastellaan koiran reaktiota tuntemattomiin, hitaasti liikkuviin ja kaapuihin pukeutuneisiin ihmisiin. Mittaa uhkaa ja aggressiota, tarkkaavaisuutta, pelkoa, uteliaisuutta ja kontaktinottoa.

9. Leikki 2: Verrataan koiran käytöksen muutosta kuvauksen alussa suoritettiin leikki-osioon. Kertoo koiran palautumisesta.

10. Ampuminen: Miten koira reagoi laukaukseen.

Lähde ja lisätietoja: Kennelliitto, MH-luonnekuvaus

Back to top